VOOR WIE BESTAAN WE?

Coopiloot is er voor student-ondernemers die nog niet helemaal klaar zijn om de soms grote stap naar volledig zelfstandig zaakvoeren te zetten. We vormen de perfecte reispartner die je begeleidt en bijstuurt waar nodig, zonder helemaal het stuur over te nemen.

Instappen bij Coopiloot kan individueel of als team. Ons traject zet je op weg naar zelfstandigheid. Natuurlijk moet het initiatief van jou komen. Wij doen het werk niet voor jou, maar we ondersteunen waar nodig en geven aan wanneer je moet remmen of gasgeven.

installateur

Onze doelgroep is strikt afgebakend.
Je kan alleen deelnemen aan Coopiloot als je voldoet aan dezelfde voorwaarden als die voor het (fiscale) statuut van student-zelfstandige:

 • je bent tenminste 18 en ten hoogste 25 jaar
 • Je bent ingeschreven om regelmatig de lessen te volgen in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling om een diploma (maar ook attest, getuigschrift, creditbewijs of certificaat) te behalen dat erkend is door een bevoegde overheid
 • je bent ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten of tenminste 17 lesuren per week. Uitzonderingen: het is niet vereist aan 27 studiepunten of 17 lesuren te komen als je in een bepaalde periode de lessen niet volgt o.w.v.:
 • de verplichte stageperiodes, nodig voor het behalen van een wettelijk erkend diploma, attest of brevet
 • de voorbereiding voor een eindverhandeling tot de indiening van de verhandeling (gedurende maximum een jaar). Het is daarbij wel van belang dat het gaat over een eerste indiening.

HOE WERKT HET?

Als deelnemer aan Coopiloot doorloop je een aantal fasen. Die zijn erop gericht om jou te ondersteunen in het uitwerken van je idee. Zo laten we jou groeien als beginnende ondernemer en blazen we je onderneming leven in.

 • Intake: je volgt een fysieke of online infosessie waarin we je alles van a tot z uitleggen. Je kan nadien ook je vragen stellen. Wil je instappen bij Coopiloot? Contacteer ons dan na de infosessie via info@coopiloot.be We plannen vervolgens met jou een kennismakingsgesprek om samen je eventuele deelname te bespreken
 • Startbaan: word je toegelaten tot de Startbaan, dan begint je persoonlijke traject met vier workshops (halve dagen) die je helpen om je idee helder te krijgen.
 • Workshop 1: Projectvoorstelling: Wat wil je graag in de wereld zetten?
 • Workshop 2: Omgevingsanalyse: Hoe ziet je markt eruit? Wie zijn je klanten of leveranciers?
 • Workshop 3: Commercieel- en organisatieplan: Hoe commercialiseer je je idee? En hoe ga jij jouw bedrijf praktisch organiseren?
 • Workshop 4: Financieel plan: Brengt je idee voldoende op?
 • Pitch en selectie: Het moment suprême van de voorbereidende fase. Je krijgt tien minuten om jouw idee aan ons panel voor te stellen. Vervolgens beslissen zij wie door mag naar de Vliegschool. Spannend? Een beetje (veel). Leerrijk? Het zal wel zijn!
 • Vliegschool: Proficiat met je selectie! Nu begint het échte werk. All aboard: je stapt in de juridische incubator van Coopiloot. Je begint nu effectief te ondernemen. Je zoekt klanten, factureert en groeit gaandeweg in het ondernemen en ondernemer zijn. Dit doe je niet alleen. Onze experts begeleiden en ondersteunen jou waar nodig tijdens regelmatige overlegmomenten.
 • Uitstroom: Je verlaat Coopiloot wanneer je onze hulp niet langer nodig hebt, of wanneer we samen beslissen dat stoppen de beste optie is. Samen regelen we de praktische aspecten van jouw uitstroom. De laatste trajecten lopen af op 31 maart 2025.
student-coopiloot-hoe

WAT KOST HET?

smiling-student

Deelnemen aan Coopiloot kost in eerste instantie niets. De fases intake, Startbaan en de Pitch, zijn helemaal kosteloos. Is de intake positief dan volg je dus gratis de workshops en ga je naar huis met een ondernemingsplan en financieel plan.

Als je na selectie instapt in de Vliegschool wordt het echt. Om het ondernemen zo reëel mogelijk weer te geven is er een maandelijkse werkingskost. Deze wordt vanaf facturatie in de boekhouding van je project verwerkt. Een simulatie van de sociale bijdrage als het ware, maar dan in mindere mate.

We vertellen je alles over de financiële werking van de Vliegschool in de 6e workshop die je kan volgen vóór de Vliegschool effectief aanvangt.